- Вся документація, яку розробляє компанія "СТОП! Кукарача" згідно міжнародних стандартів, щомісячні звіти обслуговування, які заповнюють технічні спеціалісти при проведенні обслуговування завантажуються в онлайн кабінет.
Перевага є зручною для керівників мереж, які можуть віддалено контролювати роботу нашої компанії, а також додатковий контроль санітарного стану на об'єкті, структурних недоліків.